You are currently viewing ความแตกต่างวัคซีนจากจีน ซิโนแวค Vs ซิโนฟาร์ม

ความแตกต่างวัคซีนจากจีน ซิโนแวค Vs ซิโนฟาร์ม

  • Post author:
  • Post category:Blog

จากที่โลกของเรามีสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างร้ายแรงของโรคโควิด-19 จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกนั้น ประเทศไทยเองก็เผชิญกับสภาวะการเกิดโรคระบาดร้ายแรงนี้เช่นกัน โดยวิธีการแก้ปัญหาของประเทศไทยนั้นคือการนำเข้ามาของวัคซีนจากจีน วัคซีนซิโนแวค นั่นเอง  แต่การนำซิโนแวคเข้ามาใช้เป็นวัคซีนหลักนั้นค่อนข้างส่งผลกระทบในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนค่อนข้างมาก ในตอนหลังจึงมีการนำวัคซีนตัวอื่นๆเข้ามาอีกหลายตัว หนึ่งในนั้นก็คือ ซิโนฟาร์ม เครือเดียวกันกับ ซิโนแวค หลายคนจึงมีความสงสัยว่า ความแตกต่างวัคซีนจากจีน สองตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เรามาดูรายละเอียดกัน

ความแตกต่างวัคซีนจากจีน ต่างตั้งแต่บริษัทที่ผลิต

จากที่บอกไปว่า ซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม นั้น  มีที่มาจากประเทศจีนเหมือนกันแถมชื่อก็คล้ายกันด้วย หลายคนจึงอาจจะสับสน จากซิโนแวคที่เอฟเฟกซ์ข้างเคียงค่อนข้างเยอะ แล้วมาบอกว่าซิโนฟาร์มดีกว่าหลายคนก็ยังไม่มั่นใจ แม้ชื่อจะคล้ายกันและมาจากประเทศจีนเหมือนกัน แต่วัคซีนสองตัวนี้มาจากคนละบริษัท  วัคซีนซิโนแวค นั้นมาจาก บริษัทซิโนแวคไบโอเท็ค ส่วน วัคซีนซิโนฟาร์ม นั้นมาจาก บริษัทซีเอ็นบีจี หรือ เครือรัฐวิสาหกิจแห่งชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแม้ทั้งสองจะเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 นั้นไม่เท่ากัน

ความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพ

วัคซีนทั้งสองที่มาจากคนละบริษัทแต่ก็ต่างมาจากจีน ข้อดีที่เหมือนกันส่วนหนึ่งคงจะเป็นในเรื่องของการจัดส่งเนื่องจากวัคซีนทั้งสองใช้อุณหภูมิในการจัดเก็บประมาณ 2-8 องศาเท่านั้น คือสามารถแช่ในตู้เย็นธรรมดาได้  จึงทำให้สะดวกในการขนส่งและการจัดเก็บนั่นเอง ต่างจากไฟเซอร์และวัคซีนบางตัวที่จำเป็นจะต้องจัดเก็บในอุณหภูมิติดลบ  แต่หากพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพนั้น วัคซีนซิโนฟาร์มค่อนจากจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาก และมีการใช้กับประชากรประเทศต่างๆมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก  โดยวัคซีนซิโนฟาร์มนั้นได้รับการรับรองจาก WHO  และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 79% ในขณะที่วัคซีนซิโนแวคมีการป้องกันการติดเชื้อได้เพียง 51% เท่านั้น